Inschrijven

Inschrijven

 

U kunt uw kind(eren) inschrijven door op deze link naar het inschrijfformulier te klikken.

 

Door 15 euro over te maken op IBAN: NL47 TRIO 078 66 84 518 t.n.v. Kinderopvang het Kleine Huis o.v.v. inschrijving en de naam van uw kind(eren), wordt de inschrijving definitief.

 

Debicare BV voert onze ouder-kind-administratie. Als wij uw kind kunnen plaatsen, ontvangt u van Debicare een aanbod en plaatsingsovereenkomst.

Zij kunnen u tevens helpen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Onze contactpersoon bij Debicare is Jos van Santen.


Wijzigen en beƫindigen van het contract

De opzegtermijn is 1 maand en kan per de 1e dag van de maand ingaan. De datum van
ontvangst van de opzegging bij Debicare is bepalend voor het ingaan van deze termijn. Voor
gedeeltelijke opzegging geldt dezelfde procedure.