Pedagogie

Pedagogie

 

In onze pedagogische visie en werkwijze sluiten we aan bij de Vrijeschool Amsterdam West. In ons informatieboekje vindt u een samenvatting van ons pedagogisch beleid. Ook zijn hier allerlei praktische zaken in beschreven.


Het pedagogisch beleidsplan beschrijft uitvoeriger de pedagogische visie en werkwijze. 

Download:


Informatieboekje


Pedagogisch beleidsplan